Budovanie energetického klastra

TTSK, mesto Trnava, Združenie miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice, Žitného ostrova, Galantsko-šalianskeho regiónu a Združenie obcí Záhorskej oblasti sa dohodli na spoločnom postupe pri budovaní Energetického klastra. Memorandum o spolupráci bolo

Televizia KREA

Trnavský samosprávny kraj, mesto Trnva a ZMO na území TTSK majú všetky predpoklady vytvoriť podmienky pre vývoj a výskum nielen pre podniky trnavského regiónu, ale aj pre celé územie západného Slovenska v oblasti energetického priemyslu. **,, Snažíme sa, aby sme maximálnym spôsobom existujúci potenciál kraja využili. Keď hovorím potenciál, tak mám na mysli existujúci vodný potenciál, biomasu, solárnu energiu, geotermálnu a veternú energiu a samozrejme energiu, ktorú môže poskytnúť odpad, ktorý sa tu v tisíckach ton hromadí a nevyužíva" **povedal pre RTV KREA predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš.

Energetický klaster bude zameraný na postupné zvyšovanie konkurencieschop­nosti dodávateľských firiem pôsobiacich v energetickom priemysle prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu. Podľa slov predsedu TTSK každý región má čo ponúknuť a bola by škoda to nevyužiť. Prioritou klastra bude dôsledný rozvoj enviromentálne bezpečných a obnoviteľných zdrojov energií. ,, Energetika je veľmi vážny problém a zabezpečovanie služieb pre obyvateľstvo je veľmi náročné, či už v oblasti zabezpečenia tepla ale nakoniec aj využívania zdrojov ktoré sa tu nachádzajú" poznamenal pre RTV KREA primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák.

Slnečná a veterná energia, geotermálne vody to všetko sú obnoviteľné zdroje na ktoré sa bude sústrediť okrem iného Energetický klaster. ,, Čo sa týka Žitného ostrova na Žitnom ostrove je geotermálna voda, to je jedna taká oblasť, ale je tam Gabčíkovo ako veľké vodné dielo, kde sa využíva voda starého Dunaja sú tam iné možnosti slnko je tam toho dosť" povedal pre RTV KREA József Kvarda

Klaster je otvorený aj pre nových členov. ,, Budeme hľadať partnerov, ktorí môžu zmysluplným spôsobom túto našu aktivitu napĺňať. Viem si predstaviť, že partnermi v tejto oblasti môžu byť vysoké školy príslušného zamerania, stredné školy príslušného zamerania, že to môže byť Jadrová vyraďovacia spoločnosť Jaslovské Bohunice, tak isto to môžu byť Zápaslovenské energetické závody" dodal pre RTV KREA predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.