Ani jún mestských policajtov nešetril: Zamestnalo ich vyše tristo priestupkov

Príslušníci Mestskej polície Šaľa sa zapodievali rôznymi deliktami. Čím všetkým sa zaoberali a čo sa im podarilo vyriešiť?

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Ani jún mestských policajtov nešetril: Zamestnalo ich vyše tristo priestupkov
Foto: Zlatica Gregorová

V júni rozdali celkovo 48 pokút v hodnote 540 eur. Najviac bolo iných prípadov – 84, iba jeden prípad súvisel s držaním psov. Treticu prípadov s najnižším počtom uzatvárajú dve dopravné nehody a dva priestupky na úseku životného prostredia.

Medzi prípadmi, ktoré sa stali v júni a zaoberali sa nimi šalianski mestskí policajti, boli aj tieto. Vyberáme ich z Policajného zápisníka vel. odd. stat. a evidencie MsP Šaľa, Jána Komjáthyho .„Dňa 5.6.2017 o 22,1­0 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené, že na ul. SNP sa neznáme osoby bijú. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jednalo o 45 – ročného A.S. zo Šale a 29 – ročného J.V. z Trnovca na d Váhom. Po upozornení došlo k náprave a menovaný bol vyriešený napomenutím. Dňa 13.6.2017 o 21,1­0 hod. 24 – ročná V.V. z Hornej Kráľovej nahlásila na MsP, že na ul. Jilemnického má nezhody z 29 – ročným M.I. z Horných Salíb. Po upozornení došlo k náprave a menovaný bol vyriešený napomenutím,“ informuje Ján Komjáthy.

Alkohol, oheň aj krádež

Ďalšie prípady sa týkali ohňa v byte ako aj požívania alkoholických nápojov priamo na verejnom priestranstve.„Dňa 18.6.2017 o 16,0­0 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Mostovej pravdepodobne horí v byte. Hliadka MsP na miesto privolala hliadku HaZZ , ktorá vošla do bytu kde našla 61 – ročnú Z.T. zo Šale. Menovaná bola privolaná RZP. Dňa 20.6.2017 o 22,4­5 hod. MsP zistila, že na ul. J. Feketeházyho v nemocničnom parku požívajú alkoholické nápoje 28 – ročný M.H.zo Šale a 29 – ročný L.T. t.č.bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutí,„ dokumentuje zápis Jána Komjáthyho. O pár dní neskôr sa už policajti zaoberali krádežou, ktorou sa dopustil občan zo Srbska.“Dňa 21.6.2017 o 14,1­5 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP sa dopustil drobnej krádeže 19 – ročný B.V. zo Srbska. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €,“ uvádza policajný záznam.

Hlasná hudba

Že sa k sebe obyvatelia vedia správať i neohľaduplne, dokazuje i ďalší incident, ktorá sa stal na ul. P. Pázmáňa. „Dňa 26.6.2017 o 22,1­5 hod. MsP zistila, že na ul. P. Pázmáňa ruší nočný kľud hlasnou hudbou 27 – ročný R.V. z Hornej Kráľovej. Menovaný bol vyriešený napomenutím,"u­vádza Ján Komjáthy.

Na záver prinášame „psí“ priestupok, tak, ako ho zaznamenali v MsP Šaľa. „Dňa 29.6.2017 o 10,2­5 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Vinohradníckej sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka psa odchytila a zistila majiteľa, ktorým bola 36 – ročná I.V. zo Šale. Menovaná bola vyriešená pokutou 10 €.“

JÚNOVÁ ŠTATISTIKA MsP ŠAĽA

NÁZOV PRIESTUPKU POČET
Iné prípady 84
Verejný poriadok 51
Pult centralizovanej ochrany 43
O cestnej premávke 36
O cestnej premávke ( tráva, chodník) 33
O cestnej premávke ( zákazové značenia) 23
O zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Šaľa 13
Občianske spolunažívanie 10
Proti majetku 7
Podmienky držania psov 7
Trestné činy 4
Na úseku životného prostredia 2
Dopravné nehody 2
Ktorým sa ustanovujú priestupky súvisiace s držaním psov 1

SPOLU PRIESTUPKOV: 316

Foto: ilustračné

Zdroj: Mestská polícia Šaľa

Odporúčame