Zlatica Gregorová Práca

Aktuálna pracovná ponuka: Môžete vyučovať v Materskej škole v Tešedíkove

Ak potrebujete nový vietor do života a máte chuť niečo zmeniť, možno vám pomôže aj nové zamestnanie. V blízkej dedine potrebujú novú pracovníčku.

Ilustračný obrázok k článku Aktuálna pracovná ponuka: Môžete vyučovať v Materskej škole v Tešedíkove
Zdroj: Pixabay.com

Ponúkaná práca zahŕňa predpoklady, ktoré by budúca záujemkyňa mala spĺňať. Do pracovného pomeru aktuálne prijmú učiteľku pre predprimárne vzdelávanie (MŠ s vJS) s nástupom od 15. apríla 2019. Preštudujte si detaily ponuky, ktorú zverejnila obec Tešedíkovo.

Kvalifikácia

Adeptka na výberové konanie by mala spĺňať „kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.)," informuje obecný web.

Doklady

Budúca učiteľka v materskej škole by mala doručiť dokumenty, ktoré potvrdia jej vzdelanie a doterajší profesijný život. Medzi požadované doklady, ktoré je potrebné doručiť, patrí Žiadosť o prijatie do zamestnania ako aj štruktúrovaný životopis a doklady o ukončenom vzdelaní. Do obálky priložte aj Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady doručte do 29.3.2019 na adresu: Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, č. 860, 925 82 Tešedíkovo.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie