Aktuálna pracovná ponuka: Hľadajú riaditeľa do Tešedíkova

Ak máte záujem stať sa hlavou materskej školy na vidieku, pozrite si najnovšiu pracovnú ponuku.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Aktuálna pracovná ponuka: Hľadajú riaditeľa do Tešedíkova
Zdroj: TASR

Pozrite si všetky potrebné náležitosti, ktoré budete potrebovať k tomu, aby ste boli zaradení do výberového procesu.

Kvalifikácia

Medzi kvalifikačné požiadavky na uvedenú pozíciu patrí minimálne päťročná pedagogická prax ako aj vykonanie prvej atestácie. Budúci riaditeľ by podľa uvedených požiadaviek, mal byť morálne a osobnostne spôsobilý vykonávať túto profesiu. Potrebné sú aj dobré výsledky v odbornej a metodickej práci ako aj poznatky zo školskej legislatívy, hospodárenie, kompetencie a pod.

Zručnosti

Úspešný kandidát by mal byť komunikatívy a mať organizačné vlohy. Žiadúca je aj dobrá znalosť slovenského jazyka a práce na PC. Je nutné, aby bol záujemca občiansky bezúhonný.

K požadovaným dokladom, ktoré zverejnila obec Tešedíkovo, patrí: Prihláška do výberového konania, overené fotokópie dokladov, Potvrdenie o pedagogickej praxi a Profesijný životopis.

Koncepcia škôlky

Nezabudnite priložiť Výpis z Registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, koncepcia materskej školy podľa vašich predstáv na 3 strany a Súhlas so spracovaním osobných údajov. Všetko potrebné doručte najneskôr do 26. júna 2018 do Obecného úradu, Tešedíkovo a označte : „Výberové konanie MŠ – Neotvárať“.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk