Zlatica Gregorová Práca

Aktuálna pracovná ponuka: Do Močenku hľadajú účtovníka

Pokiaľ túžite po zmene a do vášho plánu zapadá nové zamestnanie, skúste sa inšpirovať. Práve teraz potrebujú novú účtovníčku alebo účtovníka.

Ilustračný obrázok k článku Aktuálna pracovná ponuka:  Do Močenku hľadajú účtovníka
Foto: Zlatica Gregorová

Obec Močenok zverejnila výberové konanie na uvedenú pracovnú pozíciu. Ide o plný pracovný úväzok a nástup 1. apríla 2019.

Požiadavky

K tomu, aby ste toto miesto získali, mali by ste spĺňať isté kritériá, ako mať za sebou ukončené úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania a ovládať PC – Word, Excel, Internet na pokročilej úrovni a tiež podvojné účtovníctvo – so zameraním na verejnú správu, aj účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií.

Potrebná je aj 5-ročná prax v oblasti účtovníctva a trojročná prax v rozpočtovníctve a plánovaní. „Výhodou je znalosť ekonomiky a účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií, ovládanie programov Korwin , RISSAM, Memphis,“ informuje obec na webe.  

Znalosť zákonov

K ďalším požiadavkám, ktorú od budúceho účtovníka v obci vyžadujú, patria vedomosti o platnej účtovnej, daňovej a rozpočtovej legislatíve. Vhodný kandidát na uvedenú pozíciu by mal poznať zákony o majetku obcí a obecnom zriadení, o finančnej kontrole, o účtovníctve, o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako aj zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako obec informuje na svojom webe.

Kandidát by mal byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu aj zdravotne spôsobilý a bezúhonný, dôveryhodný, zodpovedný, samostatný a rozhodný. Mal by byť presný a dôsledný, s pozitívnym prístupom k riešeniu problémov a ochotný pracovať s maximálnym nasadením.

Náplňou práce bude vedenie podvojného účtovníctva aj spracovanie obecného rozpočtu, uzávierky aj finančných výkazov a zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov. Podľa informácií obce tu bude patriť aj reporting účtovníctva aj spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou.

Platové podmienky

Plat je určený podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platová trieda 8, plat. stupeň 3 (v závislosti od počtu odpracovaných rokov) + osobné ohodnotenie.

Dokumenty

V prípade záujmu o uvedenú prácu, zašlite do 11. marca 2019 na: Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok svoju žiadosť, motivačný list, štruktúrovaný životopis, overenú kópiu o najvyššom vzdelaní ako aj o absolvovaných kurzoch a Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Obálku označte nápisom „Výberové konanie“ – neotvárať! Informácie získate na tel.č.: Lucia Hambalková 0918 815 995 alebo píšte na e-mail.: prednosta@mocenok.sk.  

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie