Zlatica Gregorová Práca

Aktuálna pracovná ponuka: Chcete riadiť materskú školu v Tešedíkove?

Nové podnety do života človeka prináša zmena zamestnania. Ak plánujete presedlať na iné miesto, prinášame vám ponuku do neďalekej dediny.

Ilustračný obrázok k článku Aktuálna pracovná ponuka: Chcete riadiť materskú školu v Tešedíkove?
Zdroj: Pixabay.com

Práve tam budú vyberať nového riaditeľa materskej školy. Nastúpiť by ste mohli od 1. augusta 2019.

Kvalifikácia

Ak sa chcete uchádzať o uvedenú funkciu, preštudujte si potrebné informácie, ako ich zverejnila obec na svojom webe. Obec Tešedíkovo vyhlásila výberové konanie na riaditeľa /riaditeľku Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá sa nachádza na Sídlisku Budúcnosť č.325. K poži­adavkám patrí potrebná kvalifikácia pre výkon pedagogickej činnosti ako aj minimálna päťročná pedagogická prax a absolvovanie prvej atestácie.

Požiadavky na adepta

K ďalším požiadavkám na budúceho riadiaceho pracovníka patria osobné aj morálne predpoklady. Nový zamestnanec by mal mať za sebou dobré výsledky v metodickej aj odbornej činnosti a znalosti súvisiace s jeho budúcou prácou. Výhodou uchádzača je ovládanie slovenského aj maďarského jazyka, komunikatívnosť aj riadiace schopnosti. Mal by vedieť pracovať na PC a byť občiansky bezúhonný, čo doloží Výpisom z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Ak sa chcete uchádzať o uvedenú funkciu, nezabudnite na potrebné dokumenty, ktoré je nutné priložiť k prihláške do výberového konania.

Dokumenty

Do obálky označenej „Výberové konanie MŠ s VJM – Óvoda – neotvárať“ priložte aj profesijný životopis a overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prvej atestácii. Potrebné je aj Potvrdenie o pedagogickej praxi a Súhlas so spracovaním osobných údajov. Ako obec informuje, nutné je doložiť aj váš návrh na rozvoj materskej školy, ktorej chcete byť riaditeľom či riaditeľkou.

Dokumenty pošlite najneskôr do 28. júna 2019 na: Obec Tešedíkovo, Obecný úrad č.860, 925 82 Tešedíkovo.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie