Zlatica Gregorová Práca

Aktuálna pracovná ponuka: Chcete byť prednostom v Trnovci nad Váhom?

Ak sa práve uchádzate o nové miesto, možno sa vám zíde aktuálna pracovná ponuka. V susednej dedine práve potrebujú vhodného adepta do úradu.

Ilustračný obrázok k článku Aktuálna pracovná ponuka: Chcete byť prednostom v Trnovci nad Váhom?
Foto: Zlatica Gregorová

Podľa dostupných informácií, ktoré zverejnila obec Trnovec nad Váhom na svojom webe, musí budúci prednosta úradu mať absolvované vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, byť bezúhonný a mať za sebou minimálne päťročnú prax vo verejnej správe a taktiež aj ovládať príslušnú legislatívu, ktorá súvisí s uvedenou funkciou. K ďalším požiadavkám patrí vodičský preukaz skupiny B, ovládanie štátneho jazyka.

Kvalifikačné predpoklady

Nový prednosta obecného úradu by mal mať osobné a morálne predpoklady, ovládať prácu na PC (MS Word, Excel, Powerpoint, internet). K požiadavkám patrí aj komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť a taktiež aj organizačné a riadiace schopnosti so spôsobilosťou na právne úkony.

Potrebné doklady

Medzi doklady, ktoré potrebujete k výberovému procesu, patrí Prihláška do výberového konania, profesijný životopis i overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní. Priložiť treba aj Výpis z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a Písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  

Poštou

Všetky potrebné dokumenty pošlite najneskôr do 12. júna 2019 do 14.00 hod. poštou v obálke s označením „Výberové konanie – Prednosta Obecného úradu v Trnovci nad Váhom“ na adresu: Obec Trnovec nad Váhom,Trnovec nad Váhom 587,925 71 Trnovec nad Váhom.

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením,“ uvádza obec.

Foto: ilustračné  

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie