Zlatica Gregorová Práca

Aktuálna ponuka zamestnania: V Šali potrebujú terénneho pracovníka

Ak chcete vyskúšať niečo nové, môže to byť iná práca. V našom meste hľadajú niekoho šikovného.

Ilustračný obrázok k článku Aktuálna ponuka zamestnania: V Šali potrebujú terénneho pracovníka
Zdroj: TASR

Mesto Šaľa vyhlásilo výberové konanie na terénneho pracovníka. Ten by mal prioritne pracovať s ľuďmi, ktorí sú bez domova. Záujemcovia o uvedenú pozíciu by mali mať ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie alebo nižšie stredné odborné vzdelanie.

Kritériá

Ku kritériám na budúceho terénneho pracovníka, podľa zverejnených informácií Mesta Šaľa, patria pracovné skúsenosti a výhodou je aj absolvovaná prax v oblasti terénnej sociálnej práce či komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením. Od nového zamestnanca požadujú aj ovládanie slovenského a rómskeho, maďarského, prípadne iného jazyka cieľovej skupiny. Výhodou sú skúsenosti s predchádzajúcou činnosťou v cieľovej skupine ako napríklad organizovanie aktivačných prác, dobrovoľná alebo misijná činnosť, práca v komunite.

Čo budete robiť?

Náplňou práce terénneho pracovníka bude asistencia terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri práci, aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami, poskytovanie informácií, sprevádzanie osôb, vytváranie sociálnych a spoločenských kontaktov a aktivizovanie ľudí pod vedením terénneho sociálneho pracovníka. Taktiež bude jeho úlohou „podieľanie sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, uľahčovanie komunikácie a sprostredkovanie kontaktov v komunite, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka ako aj administratíva svojej práce,“ informuje Mesto Šaľa.

Do výberového procesu bude uchádzač zaradený, ak má potrebnú kvalifikáciu a zašle všetky potrebné dokumenty: Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis uchádzača, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne potvrdenie školy o štúdiu. Bonusom uchádzača o zamestnanie budú pracovné hodnotenia či odporúčania od bývalých zamestnávateľov alebo organizácií, kde pôsobil. Nezabudnite priložiť aj Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Osobne či poštou

Obálku s dokladmi môžete osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu Šaľa. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TP). Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania bude oznámená. Predpokladaná hrubá mzda na trvalý pracovný pomer je 592 eur.

Nástup určia

Miestom výkonu práce sú miesta, kde sa zdržiavajú ľudia bez domova v meste Šaľa a kancelária TSP/TP na ulici Partizánska 1032/1, Šaľa. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je závislý od uskutočnenia výberového konania,“ uvádza Mesto Šaľa.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie