Zlatica Gregorová Samospráva

Aké budú dane a poplatky v roku 2020? O ich prípadnom zvýšení rozhodnú poslanci

Do konca roka zostávajú necelé tri mesiace. Už teraz sa musia vedenia miest aj obcí prichystať na ďalšie obdobie.

Ilustračný obrázok k článku Aké budú dane a poplatky v roku 2020? O ich prípadnom zvýšení rozhodnú poslanci
Foto: Zlatica Gregorová

Šalianski poslanci si už vypočuli o východiskách a prioritách na rok 2020. Na septembrovom zastupiteľstve rokovali aj o tom, ako to bude vyzerať s daňami občanov a na čo sa budú musieť pripraviť.

Zmeny

Podľa vedúcej odd. ekonomiky a podnikania v MsÚ Šaľa Aleny Kiácovej a referentky Jany Kováčikovej, ktoré Východiská a priority mesta Šaľa na rok 2020 spracova­li:„východiskom pre zostavovanie rozpočtu sú aj dopady viacerých legislatívnych zmien prijatých v rokoch 2018–2019 ako aj tých, ktoré sa očakávajú v roku 2020. Tieto legislatívne zmeny majú vplyv na výrazné zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu mesta už aj v roku 2019, ako aj následne v budúcich rokoch a predstavujú veľmi negatívny zásah do hospodárenia miest a obcí.“

Údržba i poukazy

Zmeny sa týkajú povinného financovania zimnej údržby na všetkých chodníkoch na území miest a obcí, zvýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe o 10% ako aj víkendových a nadčasových či nočných príplatkov v sociálnych službách a aj novinky- rekreačných poukazov. Okrem toho pôjde aj o zvýšenie poplatkov za odpad a obedov zadarmo v škôlkach a školách.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti musí mesto hľadať nové zdroje, ak chce eliminovať predmetné negatívne opatrenie vlády. Preto navrhujeme zvýšiť sadzby miestnych daní ako aj poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako aj zavedenie nového príjmu – miestny poplatok za rozvoj,“ uvádza sa v návrhu.

Bežné príjmy na rok 2020 by, podľa zverejnených materiálov, mali predstavovať 20 697 090 eur. Veľký balík by do mestskej kasy mali priniesť vyššie miestne dane.

Vyššie dane

Daň z nehnuteľností by mali byť zvýšená o takmer 30%. Výnimku budú tvoriť dane z priemyselných stavieb, kde by malo dôjsť k zvýšeniu z 1,743 eur/m2 na sumu 2,5 eur/m2 (o 43,4 %) a pri ostatných stavbách navrhujú sadzbu dane zvýšiť z 0,877 eur /m2 na sumu 1,50 eur /m2 (o 71 %).

Občanov sa bude týkať aj vyšší poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Ten by mal, podľa návrhu, stúpnuť o 27,27% teda z 27,50 eur na 35 eur. Za drobný odpad by občan uhradil namiesto pôvodných 0,015 eur/ kg po novom 0,0479 eur/kg.

Verejné priestranstvo

Ako uvádzajú spracovateľky návrhu, „daň za užívanie verejného priestranstva (okrem verejného priestranstva vyhradeného na trvalé parkovania vozidla) za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitného užívania navrhujeme zvýšiť nasledovne:

I.kategória: 0,40 eur (pôvodne 0,30eur)

II. kategória: 0,35 eur (pôvodne 0,25 eur)

III. kategória:0,30 eur (pôvodne 0,20 eur)

Ostatných miestnych daní by sa zvyšovanie v roku 2020 nemalo dotknúť.

Za byty, pozemky

Kapitálové príjmy by mali podľa návrhu pozostávať z predaja bytov (60 000 eur), predaja pozemkov ( 20 000 eur) a Príjem z predaja prebytočného majetku (1000 eur), čo je spolu 81 000 eur.

O návrhu ešte budú šalianski poslanci rokovať na zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční 24. októbra 2019 v Mestskom úrade Šaľa.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie