Zlatica Gregorová Samospráva

Aj obyvateľov Dlhej nad Váhom zrejme čakajú vyššie dane: Návrh budú schvaľovať poslanci

S novým rokom 2020 prídu aj povinnosti platiť. Šaľa už potvrdila zvýšené poplatky, čo asi neobíde ani dediny nášho okresu.

Ilustračný obrázok k článku Aj obyvateľov Dlhej nad Váhom zrejme čakajú vyššie dane: Návrh budú schvaľovať poslanci
7
Galéria
Foto: Zlatica Gregorová

Zvýšenie poplatkov bude čakať aj na obyvateľov Dlhej nad Váhom. Ak návrhy poslanci odobria, skok nahor sa bude týkať dane za psa, nehnuteľností aj komunálneho odpadu. Obec Dlhá nad Váhom zverejnila novú výšku poplatkov, ktoré by mali platiť od 1. januára 2020.

Za psa

Daň za psa, by sa podľa zverejnených informácií, mala zvýšiť na 8 eur/ ročne. Poplatok sa netýka nevidomých občanov, držiteľov preukazu ŤP, ZŤP a ZŤP/S a taktiež osamelých dôchodcov nad 62 rokov. Ako obec Dlhá nad Váhom informuje, „ak daňovník vlastní alebo drží viac psov, je od dane oslobodený iba za jedného psa. Uvedené neplatí v prípade psa (psov) so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.“

Ďalším návrhom všeobecného záväzného nariadenia je Daň z nehnuteľností. Ročná sadzba, by v prípade schválenia, mala byť pri ornej pôde, chmelnici, vinici a pod. vo výške 0,39%, za záhradu zastavané plochy a nádvoria uhradíte 1,20%. Vlastníci lesných pozemkov a rybníkov by, po novom, mali platiť 0,40% a za stavebné pozemky 1,50% ročne.

„Správca dane určuje pre pozemky v inundačnom území rieky Váh ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne: záhrady 5,50%, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 5,50%," uvádza obec.

Daň zo stavieb, by po schválení, mala taktiež o niečo vzrásť. Ročný poplatok sa počíta za každý aj začatý m2. Za stavby na bývanie a drobné stavby by mali Dlhováhovčania po novom platiť 0,070 eur a za hospodárske stavby 0,073 eur. Vlastníci chát, po schválení návrhu, budú od roku 2020 platiť 0,364 eur. Jednotná suma 0,109 eur bude platiť v prípade dane za samostatne stojacu garáž, stavby hromadných garáži a stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou.

Priemyselné stavby

Za priemyselné stavby aj tie, ktoré sú využívané pre stavebníctvo, skladovanie či ostatné podnikanie bude platná daň vo výške 0,700 eur ročne. Ostatné stavby budú mať výšku dane 0,182 eur. „Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,050 eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,“ uvádza obec.

Byty a nebytové priestory sú taktiež predmetom daní. V budúcom roku by občania Dlhej nad Váhom mali platiť 0,070 eur/m2 za byty v bytových domoch a za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, sumu 0,700 eur/m2 za nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť a 0,109 eur/m2 za nebytové priestory slúžiace ako garáž.

Odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Platcom dane je osoba, ktorá trvale alebo prechodne žije v Dlhej nad Váhom alebo v dedine podniká. Obec stanovuje sadzbu poplatku pre poplatníkov vo výške 0,065 eur/denne, teda 24 eur /ročne. Poplatníci starší ako 62 rokov majú zľavu a po schválení návrhu zaplatia 0,032 eur /denne, teda 15 eur/ročne. Invalidným občanom stanovili poplatok vo výške 0,032 eur/ denne, čo je 15 eur /ročne.

Za každú budovu

Právnické nepodnikajúce osoby majú platiť 0,123 eur /denne, celkovo 45 eur/ročne. Podnikatelia by, po novom, mali platiť 0,150 eur/denne, čo je 55 eur/ročne. „Vlastník alebo užívateľ, ktorý nie je v obci prihlásený k trvalému pobytu, alebo má vo vlastníctve viac neobývaných nehnuteľností platí poplatok 15,00 eur za každú nehnuteľnosť,“ informuje obec.

Za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa bude po schválení poslancami platiť 0,040 eur.

Vo fotogalérii si pozrite zábery z nedávnych opráv chodníka výsadby stromov v Šali.

Foto: ilustračné

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a budete mať vždy zabezpečený čerstvý prísun informácií zo Šale a okolia.

Novembrové počasie Šali praje: V meste opravili chodník a pribudli stromy, FOTO
7
Galéria
Zdroj: Mesto Šaľa
Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie