Večanom vymenia osvetlenie: Padlo už aj územné rozhodnutie

Dlhodobý projekt Mesta Šaľa – Modernizácia verejného osvetlenia bol rozdelený do etáp. Na rade je tretia.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Večanom vymenia osvetlenie: Padlo už aj územné  rozhodnutie
Foto: Zlatica Gregorová

Podobne, ako v Šali, aj v okolí sa samosprávy starajú o dobrú viditeľnosť cestnej premávky, chodcov a tiež bezpečnosť obyvateľov. K tomu predovšetkým prispievajú dobre osvetlené hlavné ťahy ale aj vedľajšie ulice. Počas uplynulých rokov boli v našom meste vymenené staré stožiare a aj svietidlá, ktoré už neoplývali požadovanými technickými parametrami. V tretej etape sa do zorného poľa dostane Veča spolu s ulicami Mostová, Nešporova, Horná, Švermova, Murgašova, Sládkovičova, Kukučínova, Vinohradnícka, Štúrova a M. M. Hodžu.

Už aj územné rozhodnutie

V novembri minulého roku sme vás informovali o tom, že k plánovaným prácam sa mohli vyjadriť účastníci v stavebnom konaní. Obec Močenok vo veci pokračuje a v týchto dňoch vydala „Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Modernizácie verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa – Modernizácia VO časť 2 – v časti výstavby nových svetelných miest“.

V tretej etape vybudujú aj nové miesta s moderným osvetlením. Cestné komunikácie a chodníky budú osvetlené prostredníctvom hliníkových stožiarov, ktoré, ako je uvedené v rozhodnutí, budú „eloxované s betónovým prefabrikátom a elastomérom výšok od 5 do 10 metrov.“

Inžinierske siete vytýčia

Pri ich výstavbe budú pracovníci bratislavskej firmy brať ohľad aj na existujúce inžinierske siete a vopred ich vytýčia. V miestach budúcich stavebných prác sa totiž nachádza množstvo optických káblov, sietí ako aj tepelné a vodovodné, či kanalizačné rozvody. Predpokladaná suma za zákazku by mala predstavovať pribl. 1 399 712,82 eur bez DPH.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame