V Trnovci uspeli s projektom: Vybudujú zberný dvor

Obec Trnovec nad Váhom v okrese Šaľa vypracovala projekt, ktorý sa týka miestneho zberného dvora. Získali vďaka nemu dotáciu vo výške 533 377, 55 Eur.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Trnovci uspeli s projektom: Vybudujú zberný dvor
Zdroj: TASR a Internet

Ešte počas minulého roka podalo viacero obcí žiadosti k projektom, ktoré by im v obci uľahčili život v akomkoľvek smere. Najviac sa ich týkalo práve životného prostredia. V Trnovci nad Váhom požiadali o schválenie dotácie na projekt „Zberný dvor Trnovec nad Váhom“.

Vďaka nemu budú mať obyvatelia obce kvalitnejšie a príjemnejšie prostredie. Prestavbou zberného dvora budú môcť efektívnejšie nakladať s odpadom. Začnú spomínaný projekt uskutočňovať už v tomto roku? Na to i ďalšie skutočnosti sme sa opýtali starostu obce, Júliusa Rábeka.

Kedy ste sa zapojili do projektu Zberný dvor – Trnovec nad Váhom?

„Zapojili sme sa hneď v 1. kole výzvy OPKŽP (Operačný program kvalita životného prostredia) v novom programovom období eurofondov pre roky 2014 –2020, konkrétne bola naša žiadosť podaná v máji 2015.“

Čo presne obsahuje daný projekt?

„Projekt rieši kompletnú výstavbu nového zberného dvora v obci aj s technickým zázemím vo forme strojov, ktoré prispejú k funkčnosti zberného dvora.“

Aký finančný príspevok ste získali, na čo ho využijete?

„Schválená výška oprávnených výdavkov je v sume 561450,05 EUR, z čoho je nenávratný finančný príspevok vo výške 533377,55 EUR so spoluúčasťou obce 28 072,50 EUR.“

Ako obci pomôže?

„Obci pomôže napĺňať svoje zákonné povinnosti a hlavne vytvorí pre občanov miesto zberu, ktoré bude komfortné a moderné. Vďaka tomu veríme, že sa nám podarí za lepších podmienok chrániť životné prostredie a vytvoriť podmienky, aby sa občania viac zaangažovali do tejto problematiky.“

Kedy začnete s prestavbou, výstavbou zberného dvora?

„Výstavbou by sme chceli začať v najbližších mesiacoch. V našej obci je vnímaná otázka životného prostredia veľmi citlivo a pristupujeme k tomu zodpovedne a aj vďaka aktívnej práci poslancov Obecného zastupiteľstva sme boli úspešný. V nadchádzajúcom období nás čaká veľa práce, na ktorú sa spolu s celým kolektívom obecného úradu tešíme, keďže vidíme možnosť ako aj touto formou môžeme zlepšiť život v obci.“

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame