V športovej hale urobia ďalšie úpravy: Po interiéri príde na rad aj strecha

V tejto mestskej budove začalo s rekonštrukčnými prácami v jej útrobách. Na pláne je teraz oprava strešnej konštrukcie a jej zateplenie.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V  športovej hale urobia ďalšie úpravy:  Po interiéri príde na rad aj strecha
Foto: Zlatica Gregorová

Po rokoch sa teda rekonštrukcie dočká aj využívaná mestská budova. Po opravách interiéru ju čakajú vonkajšie stavebné zásahy.

Potrebná rekonštrukcia

Jedným z ďalších objektov, ktoré má pod svojou správou mesto Šaľa je i Mestská športová hala. Konajú sa v nej športové podujatia, často aj medzinárodného charakteru. Napriek tomu už dlhšiu dobu nemá reprezentatívne, ani veľmi funkčné priestory a tak sa práve nedávno začala jej rozsiahlejšia renovácia. Stavebné práce z júna tohto roka, sa dotýkali opravy interiéru. Boli opravené časti palubovky a vykonali sa ďalšie potrebné rekonštrukcie. V najbližšom období pozornosť sústredia na najvyšší bod objektu a tým je strecha.

Predmetom projektu Stavebné úpravy športovej haly strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod je hlavne zníženie energetickej náročnosti objektu, zateplenie medzistrešného priestoru, výmena pôvodných vonkajších drevených, kovových okien a dverí za plastové. Navrhovanou rekonštrukciou sa podstatne zníži energetická náročnosť objektu a predĺži sa životnosť ostatných konštrukcií a taktiež celého objektu športovej haly,“ uvádza verejný portál.

Víťazná spoločnosť

V júli tohto roka prebehlo Verejné obstarávanie na zhotoviteľa plánovaných stavebných prác. Spomedzi troch kandidátov uspela bratislavská firma Rafix. Tá sa na prácach bude podieľať. Okrem toho, že stavebná firma vo verejnom obstarávaní splnila požiadavky, jej zástupcovia predložili mestu najvýhodnejšiu ponuku. Ich cenová ponuka je 265 472,82 eur. Druhá súťažná firma pochádzala z Prievidze a treťou firmou, zapojenou do obstarávania bola varínska spoločnosť. Ďalšie rekonštrukcie na budove majú teda zelenú.

Foto:ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame