V Šali sa konal workshop: Jeho účastníčkami boli učiteľky, FOTO

Zamestnanci školstva absolvujú pred začiatkom svojej profesionálnej kariéry učiteľské vzdelanie. Teoretické znalosti pretavia neskôr do praxe.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Šali sa konal workshop: Jeho účastníčkami boli učiteľky, FOTO
Zdroj: Mesto Šaľa

Každý pedagóg má svoj gríf, ako svojich žiakov zaujať, ako sa k nim správať, čo ich naučiť aj čo od nich očakávať. Učitelia poväčšinou nekončia vysokoškolským štúdiom, ale niektorí sa ďalej dovzdelávajú, či navštevujú rôzne kurzy.

Zážitkový workshop

A práve takéto podujatie zorganizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Šaľa nedávno v našom meste. V priestoroch Materskej školy Šafárika (elokovaná trieda) sa 6. februára 2018 konal odborno – zážitkový workshop „Nájdi svoj rytmus a tancuj – Zima.“ Lektorkou kurzu bola Alexandra Kuruc. Nosnými témami podujatia boli rytmus, hudba i tanec.

Efektívne postupy

Učiteľky sa tentoraz hrali namiesto detí. Náplň kurzu tvorili predovšetkým pohybové aktivity spojené s hudbou. „Témou workshopu bolo hľadanie rytmu v rôznych piesňach a tvorba tancov pre deti, tak aby boli zaujímavé a vychádzali z detského vnímania hudby. Aktivity boli zamerané na využívanie hry na telo, jednoduché hudobné nástroje. Zúčastnené pani učiteľky z celého okresu sa naučili využívať pri tanci priestor, uvedomovať si pohyby vlastného tela a efektívne postupovať pri nácviku tanca,“ uviedla Irena Vargová zo Spoločnosti pre predškolskú výchovu.

Nabrali inšpiráciu

Podľa ďalších slov Ireny Vargovej, účastníčky kurzu spoznávali hry pre deti, zamerané na vnímanie a vyjadrovanie rytmu. Nimi sa aj inšpirovali a vo svojej práci by ich chceli zaradiť do výchovno – vzdelávacieho procesu.

Podobné aktivity rozširujú obzor pedagógov. Tí následne svoje poznatky a skúsenosti môžu využiť priamo v praxi, pri vzdelávacej činnosti. I týmto spôsobom si deti môžu vypestovať pozitívny vzťah k hudbe, tancu a rôznym ďalším pohybovým aktivitám.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame