V Šali budú noví dodávatelia čistiacich prác: Kto sa o to postará?

Len nedávno naša radnica ponúkla záujemcom dodávanie služieb zimnej údržby. Teraz prebehla aj ďalšia súťaž.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Šali budú noví dodávatelia čistiacich prác: Kto sa o to postará?
Zdroj: TASR

Hlavným predmetom celej zákazky malo byť čistenie nádrží artézskych studní, čistenia autobusových zastávok, uličných vpustí, vývoz odpadu z malých smetných nádob na území mesta v priebehu celého roka. Podľa dostupných informácií sa práce budú týkať predovšetkým priestorov autobusových zastávok (24 ks), kde je predpokladom ručné očistenie aj zametanie týchto miest, ako aj naloženie a vývoz smetí. Frekvencia prác je raz týždenne s plochou čistenia pribl. 150m2.

Očistia aj artézske studne

Medzi ďalšie práce, ktoré šalianska radnica potrebuje vykonávať je čistenie nádrží piatich artézskych studní a dvoch nefunkčných. Opäť aj tu platí kompletné vyčistenie s následným odvozom nečistôt raz týždenne. Vývoz odpadu z autobusových zastávok aj artézskych studní bude max. do 20 km vzdialenosti.

Očistia aj vpuste

Ako ďalej informuje Mesto Šaľa, zákazka sa týka aj „čistenia uličných vpustí o predpokladanom počte na území mesta cca 1 150 kusov predstavuje mechanické uvoľnenie mriežok, vybratie záchytného koša, vyčistenie koša, šachty, odtokovej rúry do kanalizácie, prepláchnutie koša a odtokovej rúry vodou, založenie častí späť, vrátane naloženia a odvozu vzniknutého odpadu na miesto určené verejným obstarávateľom vo vzdialenosti do 20 km cyklus čistenia formou objednávky. – verejných priestranstiev, komplexné vyčistenie centrálnej mestskej zóny vrátane parkovísk a chodníkov pešej zóny.“ K týmto prácam patrí aj zametanie chodníkov, zber a odvoz odpadkov z areálu Pribinovho námestia vo Veči. Do zákazky patrí aj vyvážanie 255 ks smetiakov z územia mesta do max. vzdialenosti 20 km počas utorka, štvrtku a soboty, teda 3× týždenne.

Predpokladaná hodnota zákazky je 48 838,30 eur bez DPH a bude financovaná z vlastných zdrojov Mesta Šaľa. Víťazom a teda aj vykonávateľom čistiacich prác sa stala spoločnosť D – IMK, s.r.o.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame