V marci mestskí policajti nezaháľali: Riešili 430 rôznych prípadov

Zástupcovia poriadku v meste Šaľa opäť zdokumentovali a vyriešili množstvo prípadov.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V marci mestskí policajti nezaháľali: Riešili 430 rôznych prípadov
Zdroj: TASR

Policajným prípadom dominovalo rušenie dopravných predpisov, alkohol, zatúlané psíky i nezhody medzi obyvateľmi. V priebehu marca vyriešili spolu 430 prípadov a nadelili 44 pokút za vyše šesťsto eur.

Podľa informácií, ktoré nám poskytol veliteľ oddelenia štatistiky a evidencie, poručík Ján Komjáthy, v marci opäť najväčší počet previnení zaznamenali v cestnej premávke. Bolo ich až 243. Iných prípadov bolo 77. A pomyselnú tretiu priečku obsadilo 32 priestupkov proti verejnému poriadku.

Priestupok Počet
O cestnej premávke 140
Iné prípady 77
O cestnej premávke / tráva, chodník/ 60
O cestnej premávke / zákazové značenia/ 43
Verejný poriadok 32
Pult centralizovanej ochrany 31
Podmienky držania psov 15
Proti majetku 13
Občianske spolunažívanie 6
Trestné činy 4
O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 3
O zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Šaľa 3
Dopravné nehody 3

Rôzne prípady

„Dňa 1.3.2017 o 14,1­5 hod. MsP odchytila na ul. J. Feketeházyho túlavého psa, ktorý bol vrátený majiteľovi 63-ročnému T.S. zo Šale. Menovanému bola uložená bloková pokuta 10 eur,“ informuje Ján Komjáthy, veliteľ oddelenia štat. a evidencie.

„Dňa 6.3.2017 o 20,2­5 hod. MsP zistila, že na ul. Vlčanskej v podnapitom stave leží v autobusovej zastávke 37-ročný R.B. zo Šale. Menovaný bol z miesta vykázaný a vyriešený napomenutím,“ opísal Komjáthy ďalší prípad.

„Dňa 8.3.2017 o 19,3­5 hod. bolo na MsP nahlásené, že na cestnom moste sa pohybuje neznámy muž v podnapitom stave a vozidlá ho musia obchádzať. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 69-ročného T.K. z Nededu . Menovaného si prevzala dcéra a za priestupok bol vyriešený napomenutím,“ eviduje v policajnom denníku Ján Komjáthy.

Žobranie i lezenie po streche

Ako informuje policajný denník, v marci nebol núdza ani o delikátne prípady. „Dňa 21.3.2017 o 13,1­5 hod. MsP zistila, že na ul. Lúčnej 38-ročná J.S. zo Serede obťažuje okoloidúcich ľudí žobraním. Menovaná bola z miesta vykázaná a vyriešená blokovou pokutou 30 eur,“ informuje Komjáthy.

Nezvyčajným spôsobom sa „zabávali“ mladiství v parku pri nemocnici. "Dňa 23.3.2017 o 17,4­0 hod. bolo na MsP nahlásené, že v nemocničnom parku lezú neznáme osoby po streche kotolne. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jednalo o 16-ročného M.Ď. zo Šale, 12-ročného D.D. zo Šale a 14-ročného R.Š. zo Šale. Menovaní boli z miesta vykázaní, " opísal prípad Ján Komjáthy

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame