Štatistika nezamestnanosti v roku 2016: Ako to vyzeralo počas mesiacov v okrese?

Každomesačne si hľadá a nachádza prácu množstvo obyvateľov nášho okresu. Aké boli údaje za nedávno skončený rok 2016 v jednotlivých mesiacoch?

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Štatistika nezamestnanosti v roku 2016: Ako to vyzeralo počas mesiacov v okrese?
Foto: Zlatica Gregorová

Na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS si môžete pozrieť kompletnú štatistiku nezamestnanosti. My vám ponúkame prierez podľa jednotlivých mesiacov.

Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie

Základné ukazovatele o nezamestnanosti v okrese Šaľa

Mesiac Pribúdajúci uchádzači Odbúdajúci uchádzači Stav ku koncu mesiaca
Január 72 236 2414
Február 98 281 2373
Marec 94 303 2262
Apríl 167 370 2182
Máj 178 211 2113
Jún 171 239 2046
Júl 182 223 2073
August 155 233 2011
September 248 349 2011
Október 189 290 1844
November 182 224 1767
December 74 137 1695

Ako to vyzeralo v decembri 2016?

Uchádzačov o zamestnanie so základným vzdelaním bolo presne 14. Nezamestnaných s úplným stredným odborným vzdelaním bolo 27, zatiaľ čo tých so stredným odborným vzdelaním bolo 20. S úplným stredným všeobecným vzdelaním sa evidoval 1 uchádzač, vysokoškolákov bolo dokopy 12.

Podľa veku sa v decembri 2016 zaevidovalo najviac od 25 – 54 rokov a to presne 54 uchádzačov o zamestnanie. Najmenej evidovaných bolo vo veku 55 rokov a viac, počet predstavuje celkovo 8 osôb. Evidovať sa na začiatku decembra 2016 prišlo 12 ľudí s vekom menším ako dvadsať päť rokov.

Stav nezamestnanosti ku koncu roka 2016

Uchádzačov o zamestnanie bolo 1695. S vekom menším ako 25 rokov bolo nezamestnaných 200. V kategórii od 25 – 54 rokov ich bolo 1144 a počet 351 predstavuje vek od 55 rokov a viac.

„Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov,“ uvádza sa na stránke ÚPSVaR.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame