Seriál o prírodných zaujímavostiach: Prírodná pamiatka Bystré jazierko je oázou pokoja

Už dávnejšie sme naštartovali seriál o prírodných vzácnostiach v okrese Šaľa. Dnes vám prinášame jeho voľné pokračovanie, zamerané na Bystré jazierko.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Seriál o prírodných zaujímavostiach: Prírodná pamiatka Bystré jazierko je oázou pokoja
Zdroj: TASR

Seriál tvoríme v spolupráci s Okresným úradom Šaľa, s jeho prednostkou Petronelou Vižďákovou a pracovníkom Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Martinom Stankom. Po tom, čo ste sa dozvedeli zaujímavosti o Bábskom a Jahodnianskom jazierku, vám dnes bližšie predstavíme ďalšiu zaujímavú prírodnú lokalitu – Prírodnú pamiatku Bystré jazierko. Jeho územie spravuje Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy.

Bystré jazierko

Lokalita prírodnej pamiatky Bystré jazierko bola vyhlásená v roku 1983 Nariadením bývalého Okresného národného výboru v Galante zo dňa 9. septembra 1983 o vyhlásení chránených prírodných výtvorov a chránených prírodných pamiatok – parkov v okrese Galanta. Táto prírodná pamiatka je pod tretím stupňom ochrany, ako uvádza Záznam z okresného stupňa revízie prírodnej pamiatky Bystré jazierko z 23. 6. 2014.

„Prírodná pamiatka Bystré jazierko sa nachádza v k. ú. Tešedíkovo vo vzdialenosti 3,5 km juhozápadne od obce. Územie tvorí mŕtve rameno Váhu so zachovalými znakmi agradačného valu s eolickými kvartérnymi sedimentmi. Chránené územie je súčasťou Salibskej mokrade Podunajskej roviny vybudovanej medzi agradačnými valmi Váhu a Malého Dunaja,“ informuje záznam z obhliadky prírodnej pamiatky.

Stromy, rosničky aj baza čierna

Súčasťou bezprostredného okolia Bystrého jazierka sú rôzne druhy vtáctva aj rastlinstva. Pracovník Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Martin Stanko, vykonávajúci revíziu v roku 2014 zistil, že brehy jazierka obrastá „pálka úzkolistá (Typha angustifolia) a na vodnej hladine jazierka boli vláknité riasy. Zo stromov tu rastie topoľ šľachtený (Populus x hybr.), jaseň úzkolistého (Fraxinus angustifolia) a vŕba rakytová (Salix caprea L.). K ďalším druhom patrí trnka, baza čierna, vtáčí zob, bršlen európsky i vzácna Vtáčia prilba biela (Cephalanthera damasonium). Je to druh trvalej orchidey, ktorá rastie vo svetlých aj tienistých listnatých, vzácnejšie ihličnatých lesoch, lesných okrajoch,“ konštatuje Martin Stanko.

Darí sa tu aj obojživelníkom ako napr.: rosničkám a skokanom. Územie má veľkosť 2,0 ha a využíva ju Lesná správa Trnovec nad Váhom.

Lokalita Bystré jazierko je prírodnou pamiatkou. Preto, ak si ju chceme zachovať pre svoje potešenie aj pre budúce generácie, je dôležité rešpektovať špecifiká prírodnej pamiatky a správať sa ohľaduplne k prírode.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame