Šaliansky okres získal dotácie: Kraj prispel na kultúru i šport

Na tento rok vyčlenili financie, ktoré poputujú i do šalianskeho okresu. Stalo sa na 30. riadnom zasadaní zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Šaliansky okres získal dotácie: Kraj prispel na kultúru i šport
Foto: Zlatica Gregorová

Dotáciami podporia šport a kultúru. Dnes sme sa zamerali na víťazné projekty v oblasti kultúry. Z mesta Šaľa dostalo dotáciu hneď sedem subjektov so svojimi úspešnými projektmi v oblasti kultúry.

Každý zo žiadateľov bol podporený sumou maximálne do výšky 1700 eur. Mestu Šaľa Nitriansky samosprávny kraj odklepol financie na organizáciu tohtoročného Šalianskeho jarmoku spomínanou sumou 1700 eur. Takú istú sumu dostanú organizátori Šalianskeho Maxi Festíka 2017 aj CSEMADOK, Základná organizácia Šaľa pri usporadúvaní svojich kultúrnych podujatí. Detská farma Humanita získala dotáciu 1600 eur ako aj Večania, ktorí financie využijú pri organizovaní Hudobného festivalu Veča. Nezabudlo sa ani na šaliansku poetku Danku Janebová. Jej básnickú zbierku Vibrácie neba a to sumou 1500 eur. A nakoniec finančná čiastka 1310 eur pomohla i tanečníkom z TK Jumping Šaľa pri organizovaní tanečnej súťaže Jednoducho tanec, informuje Nitriansky samosprávny kraj na svojom webe.

Dotácie aj pre Diakovce, Hájske aj Hornú Kráľovú

Medzi ďalšie obce okresu Šaľa patria i Diakovce. Nitriansky samosprávny kraj podporil päť projektov v celkovej sume 6350 eur. Obec Hájske vypracovalo tiež päť projektov v sume 5200 eur. Hornej Kráľovej sa podarilo uspieť s dvoma projektmi a to Výstavou „ Z histórie našej obce“ a Podujatia organizované pre matky s deťmi s celkovým príspevkom 1500 eur.

Kráľová nad Váhom mala jedného predkladateľa projektu Užívame si kultúru bez hraníc. Podporený bol sumou 1000 eur. Obec Močenok predložila štyri projekty, z ktorých jeden sa týka podujatia Jubilejný Gorazdov Močenok, spolu s ďalšími, spojenými s tancom, tradíciami a osobnosťami Močenka. Všetky podporili sumou 6400 eur.

Okres Šaľa podporili sumou približne 50 000 eur

K podporeným obciam šalianskeho okresu patrí i Neded. Tu sa organizátori zapojili s dvoma návrhmi. Jeden sa Sviatku vína a piesní a ten druhý Večera chrámovej hudby. Obec i občianske združenie získali spolu 3400 eur. V Tešedíkove sa chopili šance a predložili tri projekty. Podporu dostal rozprávkový festival, materská škola, festivaly folklóru a vína. Získali spolu 3900 eur. V Trnovci nad Váhom prispeli sumou 2700 eur na stretnutie rodákov a kultúru v obci. Napokon poslednou obcou, ktoré predložila úspešné projekty je Žihárec. Tu boli podporené tri miestne organizácie, ktoré získali financie na organizovanie kultúrnych podujatí v obci. Projekty získali dotáciu vo výške 5100 eur.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame