Niektoré ubytovacie zariadenia v kraji dostali dotácie: Záujem o ne klesol

Záujem o dotácie pre ubytovacie zariadenia v kraji bol nižší ako ponuka Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tento rok si žiadosť podalo len deväť zariadení.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Niektoré ubytovacie zariadenia v kraji dostali dotácie: Záujem o ne klesol
Zdroj: TASR

Záujem o dotácie na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku v Nitrianskom kraji klesá. Kým vlani požiadalo o podporu 13 zariadení, tento rok si žiadosť podalo deväť. Znamená to, že Nitriansky samosprávny kraj (NSK), rovnako ako vlani, nevyužije všetky financie, ktoré na tento účel vo svojom rozpočte vyčlenil.

Vyčlenili viac peňazí

Podľa slov riaditeľa Úradu NSK Dušana Guťana má kraj na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení, na propagačnú a akvizičnú činnosť vyčlenených celkovo 30 000 eur. Odbor cestovného ruchu prijal tento rok deväť žiadostí, z ktorých jedna nesplnila podmienky všeobecne záväzného nariadenia (VZN).

Požadované dotácie

„Žiadatelia, ktorí splnili podmienky stanovené VZN, požadovali dotácie v celkovej sume 8000 eur,“ uviedol Guťan. Dotáciu vo výške 1000 eur tak získajú všetky ubytovacie zariadenia, ktoré si podali žiadosť a splnili podmienky na pridelenie financií. Podporu od kraja v tomto roku získajú zariadenia cestovného ruchu v Topoľčiankach, Trávnici, Horných Lefantovciach, Podhájskej, v Jelenci, Cabaji-Čápore, Hokovciach a v Mojmírovciach.

Podpora vidieckeho cestovného ruchu

NSK sa certifikácii a hodnoteniu kvality ubytovacích zariadení na vidieku venuje už od roku 2010, kedy spolu s odborníkmi zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre začal s realizáciou projektu, ktorý rieši tento problém na území Nitrianskeho kraja. Konečným cieľom projektu bol návrh systému podpory vidieckeho cestovného ruchu. V roku 2013 sa začalo samotné hodnotenie ubytovacích zariadení. Doteraz získalo označenie Certifikované ubytovanie na vidieku viac ako 20 zariadení cestovného ruchu v NSK.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame