Mesto robí prieskum: Svoj názor môžete vyjadriť elektronicky

Potrebujú názor svojich obyvateľov. Tí budú podkladom pre vyhodnotenie plnenia rôznych aktivít v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Mesto robí prieskum: Svoj názor môžete vyjadriť elektronicky
Foto: Zlatica Gregorová

Ako informuje Eliška Vargová z Referátu pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy, Oddelenia stratégie a komunálnych činností na MsÚ Šaľa na mestskom webe, sala.sk, občania majú možnosť vyjadriť názor k štyrom témam. Online dotazníky môžete vypĺňať do 30. apríla 2017.

Prvá téma v dotazníku sa týka služieb v meste. Patria tu napríklad, služby v oblasti kultúry a športu, zdravotníctva, sociálne služby a pod.

Druhou témou dotazníkov je oblasť životného prostredia. Patrí tu doprava, separovanie odpadu v domácnosti, hlučnosť, zeleň v meste, kvalita pitnej vody a pod.

Tretia téma sa dotýka života obyvateľov v meste Šaľa. Patria tu otázky o životných podmienkach, ako napr.: vzdelávacie zariadenia, kultúra, šport, bezpečnosť, doprava a parkovanie a pod.

Vyjadriť sa môžete i k poslednej téme kultúrneho života v Šali. Ako ste spokojní, či nespokojní s kvalitou ponúkaných podujatí a čo by ste navrhovali.

Dotazníky je možné odovzdať vyplnené v podateľni Mestského úradu v Šali alebo vyplnené emailom na mesto@sala.sk .

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame