K novým bytom pribudnú lavičky: Vybudujú oddychovú zónu

Budúci majitelia obydlí v niekdajšom polyfunkčnom objekte sa potešia. Dostanú miesto na relax.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku K novým bytom pribudnú lavičky: Vybudujú oddychovú zónu
Foto: Zlatica Gregorová

Bezprostredne pri bytoch sa nachádzajú obchodné prevádzky ako i blízke brehy Váhu. Okolie pre obyvateľov novopostavených obydlí ponúka rôzne možnosti, ako stráviť voľný čas v prírode.

Prevádzkovatelia im chcú zabezpečiť komplexné služby. Spoločnosť KASI -X Slovakia, spol. s r.o. požiadala Mesto Šaľa o prenájom pozemku v mestskom vlastníctve. Požiadavka sa dotýka osadenia lavičiek a vytvorenia oddychovej zóny.

Prenájom schválili

„Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2811/5, ostatné plochy o výmere 97 m2, v cene 0,663 eur/rok, t. j. v celkovej sume 64,31 eur/rok, za účelom užívania predmetného pozemku ako oddychovej zóny s lavičkami pri „Polyfunkčnom trhovisku“ zo strany mosta, pre budúcich nájomcov bytov, ktoré sa v súčasnosti realizujú v tomto objekte, na dobu neurčitú,“infor­muje záznam z rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali, z júna tohto roku.

Oddychová zóna s lavičkami

Poslanci sa uzniesli aj na tom, aby bolo zmluvne doplnené dodržiavanie verejného poriadku v budúcej oddychovej zóne a ich požiadavkou bolo i napojenie oddychovej zóny na kamerový systém. Vizuálne riešenie spoločnosť ešte predloží na schválenie.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame