Dávajte si pozor na oheň: Za vypaľovanie hrozia mastné pokuty

S príchodom jarných mesiacov začínajú svoju činnosť aj záhradkári. Na vypaľovanie si však treba dávať veľký pozor.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Dávajte si pozor na oheň: Za vypaľovanie hrozia mastné pokuty
Zdroj: TASR

Ľudia si zvykli záhradné odpady namiesto odvozu spaľovať priamo vo svojich záhradkách, prípadne na verejných miestach. Okrem toho, že sa tým ničí bezprostredné okolie, čiže celý ekotop, spaľovanie odpadu je v neposlednom rade i nezákonné.

Nerešpektovanie podmienok

Obyvatelia obcí i miest často vypaľujú veľké plochy trávy a iného vonkajší priestor namiesto bezpečného kosenia. Vytvárajú sa tak nebezpečné situácie vzniku neriadeného požiaru. Spaľovači často nerešpektujú poveternostné podmienky a spaľujú odpad za veľkého vetra. Takto ešte viac prispievajú k vzniku požiaru.

Hrozia pokuty

Ako informuje samostatná odborná inšpektorka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Zuzana Hutková na webe sala.sk, za neoznámenie vzniku požiaru previnilcov čakajú vysoké sankcie. „Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 99 eur, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 165 eur, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do 331 eur.“

Ako ďalej informuje Zuzana Hutková, v prípade vzniku požiaru je potrebné „bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie."

K ďalším radám pripája samostatná odborná inšpektorka i tieto: „Uviesť, kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá, uviesť podrobnejšie informácie o požiari, počkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi, ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí, poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany – napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.“

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame