Budujú nový polyfunkčný dom: Panoráme povolili výstavbu parkovísk

Po tom, čo v júli tohto roka odkleplo Mesto Šaľa výstavbu nového objektu, na stavenisku vypukli stavebné práce. Upravené bude aj okolie.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Budujú nový polyfunkčný dom: Panoráme povolili výstavbu parkovísk
Foto: Zlatica Gregorová

V objekte bude šesť podlaží a nachádzať sa tu budú administratívne a bytové priestory aj obchody. Momentálne stavebníci dostali povolenie aj na dotvorenie bezprostredného okolia Panorámy.

Upravia aj okolie

Ešte pred výstavbou akejkoľvek budovy sa rozhoduje odpredu aj o tom, ako celkovo zapadne do okolia. Stavebník musí dať úradom vedieť, ako to bude vyzerať z vonkajšej strany objektu. Na Hollého ulici práve vyrastá budova, ktorá bude slúžiť na rôzne účely. Keďže stavebník počíta aj s obchodnými prevádzkami, musí byť schopný zabezpečiť prístupovú cestu k nim. A práve to je predmetom aktuálneho stavebného povolenia. Vydalo ho Mesto Šaľa v týchto dňoch a týka sa výstavby verejných a neverejných komunikácií ako aj osvetlenia.

Podľa dostupných informácií sa súčasné chodníky, vedúce popri stavenisku odstránia a následne vydláždia zámkovou dlažbou. Priechody pre chodcov následne bezbariérovo upravia a doplnia osvetlením a umiestnia aj vodiace prvky pre slabozrakých občanov.

Pribudnú parkovacie miesta

V súvislosti s chodníkmi bude vybudované aj parkovisko s betónovou plochou. „Verejné parkoviská pozdĺž existujúcej miestnej komunikácie budú odstavné a parkovacie státia v počte 27 státí pre vozidlá podskupiny OA1 s kolmým radením z čoho 3 miesta budú vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a 3 státia sú vyhradené pre zásobovanie. Pred hlavnou budovou bude 20 státí z toho 2 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,“ informuje mesto na svojom webe, sala.sk.

V mestskej časti Veča tak onedlho pribudne ďalší objekt, ponúkajúci mnohostranné využitie s dvadsiatimi štyrmi bytovými jednotkami, obchodmi aj kanceláriami.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame